Projekt


Vi har en bred referenslista från olika projektområden i vår kompetensbank. Tillsammans har vi utfört stora projekt nationellt som internationellt. Vi har en stark kommunikation mellan utförare och beställare samt en erfaren och välutbildad personalstyrka med service känsla.


Bullerskärm 1BullerskärmBullerskärmBullerskärm2Projekt

Bullersaneringsåtgärder

Vi har utfört bullersaneringsåtgärder på ett flertal väg och järnvägssträckor. Bilden visar en av flera hundra lokala bullerskärmar som tillverkats och
monterats inom vår projektdrift.


20140904_17572620140904_184410spår0

Tillgänglighetsanpassning

Ett av våra specialområden är tillgänglighetsanpassning av offentliga miljöer. Vi anordnar hinderfria gångvägar, komfortabla viloplatser, ledstråk för
synskadade och greppvänliga ledstänger.


20140904_180050Luleå - BelsyningBoden BelysningBelsyning20140904_175938

Belysningsåtgärder

Rätt sorts belysning på allmänna platser är mycket viktigt. Detta är något som vi har anordnat i flera uppdrag. Vi uppnår rätt LUX värde och anpassar
färgtemperatur för att underlätta framkomligheten för alla individer.


TågklarerhusTågklarerhusTågklarerhus

Tågklarerhus/Teknikhus

På flera platser har vi producerat tågklarerhus åt Trafikverket. Dessa har byggts i moduler och monterats på avsedda platser. Husen innehåller, förutom
teknikdel, kök, dusch, wc och vilrum. En bra och väl anpassad arbetsplats för tågklarerare.