Innovationer


Innovationer


 

innovationer collage
Ledstråksmaskin

Denna ledstråksmaskin möjliggör kostnadsbesparingar, tidsvinster och miljövinster vid tillverkning/montage av ledstråk.

Istället för att bryta upp asfalt och lägga nya plattor formar ledstråksmaskinen ledstråken på plats.

I dag finner ni ledstråk formade av ledstråksmaskinen på plattformen i Södertälje syd.


Centrum Terminal

 http://www.elektrifieradelastplatser.se/download/Film3_2011_10_03.mp4


Stonetac

StoneTac

En unik Innovation som möjliggör att ledstråk kan läggas även på K-märkta golv.

Innovationen finns i dag på Stockholm Central.